DISCLAIMER


Ondanks het feit dat Dalhem Ribba Europe (handelsnaam van Nofisol Benelux BV) de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Dalhem Ribba Europe is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Dalhem Ribba Europe is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend.